6906272700 Αμυγδαλεώνας, Καβάλα bill-karmen@hotmail.com